Životopis - Jakub Junek

Narodil jsem se v roce 1988 v hlavním městě České republiky Praze.
Na housle jsem začal hrát v šesti letech za vydatné podpory svého dědečka, dlouholetého prvního trumpetisty České filharmonie.
Naštěstí mě jeho přízeň neopustila dodnes.
Jako malého mě v Hudební škole hl.m.Prahy učila paní Hana Metelková a v základní umělecké škole Dunická pan Harbi Shabu. Středoškolská studia jsem zahájil na hudebním gymnáziu Jana Nerudy, kde mě po čtyři roky učil pan prof.Jiří Novák. Dnes o mě starostlivě pečuje profesor Pavel Kudelásek, který mě provází studiem na Pražské konzervatoři.
Soustředíme se především na sólovou hru. K získání dalších zkušeností se účastním různých houslových kurzů(Hudečkovy kurzy v Luhačovicích, letní kurzy v Bechyni, Pro Corda kurzy ve Velké Británii a též Meadowmount School of Music v USA ve třídě prof.Charlese Avshariana).
Od školních lavic až dosud se se svými houslovými vrstevníky setkáváme na mnoha soutěžích-v některých jsem uspěl méně, to především v raném věku, na některé vzpomínám raději(vyhrál jsem pražskou soutěž mladých instrumentalistů Jarní Petrklíč, celostátní soutěž českých hudebních škol, absolutní vítězství jsem si odnesl z houslové soutěže v Nové Pace v roce 2004, druhý jsem byl v roce 2000 na známé soutěži Prague Junior Note a v roce 2005 jsem vyhrál svou kategorii v soutěži všech konzervatoří České republiky. Vážím si také třetího místa z věhlasné Kocianovy soutěže v Ústí nad Orlicí). Rád se vracím i k záznamu svého sólového vystoupení ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde jsem v roce 2001 s orchestrem přednesl 1.větu Bachova houslového koncertu a moll.
V rámci studia na konzervatoři se jako všichni mí kolegové intenzívně věnuji hře orchestrální(orchestr Pražské konzervatoře a orchestr Quattro). Nicméně můj zájem se v poslední době více přiklání ke hře komorní a mám za sebou poměrně hodně zkušeností s vícečlennými komorními soubory v České republice ale i ve Velké Británii. Nejvíce mě těší spolupráce s mým spolužákem Ivanem Vokáčem, se kterým jsme v roce 2005 vytvořili duo cello-housle a postupem času dali dohromady poměrně zajímavý repertoár pro toto netradiční složení.
Se skladbou B.Martinů(duo pro housle a cello č.1)jsme se v roce 2006 zúčastnili mezinárodní nahrávací soutěže Českého rozhlasu Concertino Praga a verdikt mezinárodní poroty o našem absolutním vítězství v této soutěži byl pro nás velkým povzbuzením do další práce.
Nepatřím mezi asketické houslisty a snažím se nalézat čas pro ostatní své záliby a koníčky. Rád hraju fotbal, ping-pong nebo squash. Pokud čas dovolí, zajdu s kamarády na bowling nebo golf. Často zajdu do kina a s přáteli z konzervatoře nebo z gymnázia na české pivo či moravské víno.
© 2006 newmediaservice.cz