Calendar

12.11.2014 19:30, Obecní Dùm, Smetanova síò
Abonentní koncert ÈNSO
dirigent: Marcello Rota
program: Sergej Prokofjev - Houslový koncert D dur op. 19
04.12.2014 Concert with SÈF Teplice
3. abonentní koncert cyklu A
J. Weinberger: Pøedehra z opery Švanda Dudák
B. Martinù: Koncert pro dvoje housle
H. Berlioz: Fantastická symfonie
Bohuslav Matoušek - violin
Jakub Junek - violin
conductor: Oliver Dohnanyi
Place : Koncertní sál Domu kultury
Teplice, Mírové námìstí 2950, 415 28 Teplice
Kontakt : sev.filharmonie@seznam.cz
07.12.2014 Absolventský koncert - KRISTINA STEPASJUKOVÁ – klavír
spoluúèinkuje Jakub Junek - housle
Program : J.Brahms, S.Prokofjev
19:30, sál Martinù, HAMU, Malostranské nám. 13,
Praha 1
© 2006 newmediaservice.cz